Συγγενείς Καρδιοπάθειες - Εξειδικευμένη Ιατρική Διάγνωση & Παρακολούθηση

Συγγενείς Καρδιοπάθειες - Εξειδικευμένη Ιατρική Διάγνωση & Παρακολούθηση

H διάγνωση μπορεί να γίνει από Παιδίατρο, ή από Καρδιολόγο. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση στην παιδική ηλικία γίνεται από ειδικούς ΠαιδοΚαρδιολόγους. Μετέπειτα, στην ενήλικη ηλικία παρακολουθούνται από εξειδικευμένους Καρδιολόγους σε Συγγενείς Παθήσεις Ενηλίκων. Επίσης, υπάρχουν και ειδικοί επεμβατικοί Καρδιολόγοι και Καρδιοχειρουργοί, που αν χρειαστεί κάνουν τις απαραίτητες επεμβάσεις.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software