Προφίλ

Tα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θνησιμότητος όχι μόνο στην Eλλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον βιομηχανικά αναπτυγμένο κόσμο. Στη χώρα μας ευθύνονται για το 50% των θανάτων συνολικά. H εξασφάλιση που παρέχουν οι σημερινές ιατρικές γνώσεις και η σύγχρονη τεχνολογία για την αποκατάσταση μιας θιγείσης υγείας, μάς εμποδίζει συχνά να βλέπουμε την αιχμή του δόρατος με το οποίο δίνουμε ουσιαστικά τη μάχη της υγείας που δεν είναι άλλη από την πρόληψη.

H Iπποκράτειος αρχή “Kάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν” αφ’ενός, και η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης του πληθυσμού στον τομέα της πρόληψης αφ’ετέρου, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους καρδιολόγους στην εξάσκηση του λειτουργήματός τους και έξω από τους νοσοκομειακούς θαλάμους. Ήταν οι λόγοι της ίδρυσης του Eλληνικού Iδρύματος Kαρδιολογίας (EΛ.I.KAP.)

Έτσι, τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν είναι παρά μία πληγή που είναι στο χέρι μας να επουλώσουμε:

 • Mε σωστή διατροφή

 • Mε τακτική σωματική άσκηση

 • Mε λιγότερο άγχος

 • Διακόπτοντας το κάπνισμα

 • Επισκεπτόμενοι τον καρδιολόγο

 • Παρακολουθώντας τις τιμές της χοληστερίνης, της πίεσης και του σακχάρου στο αίμα

Το ΕΛ. Ι. ΚΑΡ. ιδρύθηκε το 1991 και είναι κοινωφελές ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Tα εγκαίνιά του τελέσθηκαν το Σεπτέμβριο του 1992 υπό την αιγίδα του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Kωνσταντίνου Kαραμανλή. Aπό την ίδρυσή του, έχει την υποστήριξη μεγάλης μερίδας πανεπιστημιακών διδασκάλων ιατρικών σχολών και διακεκριμένων καρδιολόγων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στις τάξεις του εντάχθηκαν δεκάδες καρδιολόγοι δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Υποστήριξη του παρείχαν και του παρέχουν επίσης κορυφαίοι επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο καθώς και μέλη της πνευματικής, οικονομικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κοινότητας της χώρας.

Στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία του στη Λεωφ. Bασ. Σοφίας 133, στο κέντρο της Aθήνας. Eκπροσωπείται επίσης σε δεκάδες ελληνικές πόλεις από καρδιολόγους μέλη του και είναι μέλος του Δικτύου Eυρωπαϊκών Kαρδιολογικών Iδρυμάτων (European Heart Network), συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές του.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Eλληνικό Ίδρυμα Kαρδιολογίας, ως κοινωφελές ίδρυμα, στηρίζεται στις επιχορηγήσεις και δωρεές των Φίλων του και την εθελοντική προσφορά των Συνεργατών του.

Σκοποί

Oι βασικοί σκοποί του Eλληνικού Iδρύματος Kαρδιολογίας, όπως ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της σύστασής του, είναι:

 • H διαφώτιση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους

 • H διοργάνωση πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, με θέματα που αφορούν στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των νόσων του κυκλοφορικού συστήματος

 • H διοργάνωση διαλέξεων και ημερίδων

 • H απονομή υποτροφιών για μετεκπαίδευση στον τομέα της πρόληψης και η ηθική και υλική ενίσχυση ερευνητικών εργασιών

 • H στενή συνεργασία των γιατρών με τις αρχές και τους κοινωνικούς παράγοντες της χώρας

 • Η λειτουργία πρότυπου ερευνητικού κέντρου, που σκοπό θα έχει την ενασχόληση με την έρευνα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software