Ενημερωνόμαστε για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Ενημερωνόμαστε για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι εκείνες οι παθήσεις της καρδιάς, οι οποίες υπάρχουν κατά τη γέννηση του νεογνού. Υπάρχουν διάφορες συγγενείς καρδιοπάθειες, που είναι από πολύ απλές, έως πολύ σύμπλοκες. Μερικές θέλουν άμεση αντιμετώπιση, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει η ζωή του νεογνού και σε κάποιες απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση. Στη σύγχρονη εποχή, είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε με τις πρώτες εξετάσεις που θα κάνει ο παιδίατρος, γίνεται και η διάγνωση. Σπάνια όμως μπορεί η διάγνωση να γίνει και σε προχωρημένη ηλικία – ενήλικη ζωή. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες και η επίπτωσή τους είναι περίπου 8-10 σε 1000 γεννήσεις. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα, ιδιαίτερα αν είναι απλές. Σε σοβαρές συγγενείς καρδιοπάθειες στα νεογνά, παρατηρείται κυρίως αδυναμία σίτισης και πρόσληψης βάρους, δύσπνοια, κυάνωση. Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς στα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται δύσπνοια στην προσπάθεια, αίσθημα παλμών, συγκοπή και σπανιότερα αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Η κυάνωση και τα σημεία δεξιάς και αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας πρέπει να αναζητούνται σε όλους τους ασθενείς, ενώ ανάλογα με την υποκείμενη συγγενή καρδιοπάθεια και τα χειρουργεία που έχουν υποβληθεί, οι ασθενείς μπορεί να έχουν φυσήματα, τόσο στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, όσο και στην πλάτη. Οι ασθενείς με χρόνια κυάνωση εμφανίζουν πληκτροδακτυλία.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software