ΔΩΡΕΑ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ»

ΔΩΡΕΑ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ»

ΔΩΡΕΑ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ».
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συγκεκριμένης Δωρεάς, έχει «υιοθετήσει» το Σχολείο του Νοσοκομείου με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των μικρών μαθητών ασθενών του. Σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση παραδόθηκαν είδη γραφικής ύλης, υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών, καθώς και λογοτεχνικά βιβλία, για να διατεθούν στους μαθητές του Σχολείου. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και τη Διεύθυνση του Σχολείου που μας έδωσαν την ευκαιρία να συμβάλλουμε και εμείς στο σπουδαίο έργο τους, αυτό της εκπαίδευσης των παιδιών – ασθενών. Είναι τιμή μας.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software